สินค้าที่น่าสนใจจากร้านค้าและผู้สนับสนุน Classifieds Cm-club.comBB codes

 • [B], [I], [U], [S] - Bold, Italics, Underline, and Strike-through

  Makes the wrapped text bold, italic, underlined, or struck-through.
  ตัวอย่าง:
  This is [B]bold[/B] text.
  This is [I]italic[/I] text.
  This is [U]underlined[/U] text.
  This is [S]struck-through[/S] text.
  การแสดงผล:
  This is bold text.
  This is italic text.
  This is underlined text.
  This is struck-through text.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Text Color, Font, and Size

  Changes the color, font, or size of the wrapped text.
  ตัวอย่าง:
  This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] text.
  การแสดงผล:
  This is red and blue text.
  This is Courier New text.
  This is small and big text.
 • [URL], [EMAIL] - Linking

  Creates a link using the wrapped text as the target.
  ตัวอย่าง:
  [URL]http://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  การแสดงผล:
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Linking (Advanced)

  Links the wrapped text to the specified web page or email address.
  ตัวอย่าง:
  [URL=http://www.example.com]Go to example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]Email me[/EMAIL]
  การแสดงผล:
 • [USER=ID] - Profile Linking

  Links to a user's profile. This is generally inserted automatically when tagging a user.
  ตัวอย่าง:
  [USER=1]ชื่อสมาชิก[/USER]
  การแสดงผล:
 • [IMG] - Image

  Display an image, using the wrapped text as the URL.
  ตัวอย่าง:
  [IMG]https://www.cm-club.com/forum/data/logo.og.jpg[/IMG]
  การแสดงผล:
 • [MEDIA=site] - Embedded Media

  Embeds media from approved sites into your message. It is recommended that you use the media button in the editor tool bar.
  อนุมัติเวบไซต์: Apple Music, Dailymotion, Facebook, Flickr, Giphy, Imgur, Instagram, Liveleak, Metacafe, Pinterest, Reddit, SoundCloud, Spotify, Tumblr, Twitch, Twitter, Vimeo, YouTube
  ตัวอย่าง:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  การแสดงผล:
  An embedded YouTube player would appear here.
 • [LIST] - Lists

  Displays a bulleted or numbered list.
  ตัวอย่าง:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  การแสดงผล:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - ตำแหน่งข้อความ

  Changes the alignment of the wrapped text.
  ตัวอย่าง:
  [LEFT]จัดซ้าย[/LEFT]
  [CENTER]จัดตรงกลาง[/CENTER]
  [RIGHT]จัดขวา[/RIGHT]
  การแสดงผล:
  จัดซ้าย​
  จัดตรงกลาง​
  จัดขวา​
 • [QUOTE] - Quoted Text

  Displays text that has been quoted from another source. You may also attribute the name of the source.
  ตัวอย่าง:
  [QUOTE]Quoted text[/QUOTE]
  [QUOTE=A person]Something they said[/QUOTE]
  การแสดงผล:
  Quoted text
  A person โพสต์ว่า:
  Something they said
 • [SPOILER] - Text Containing Spoilers

  Hides text that may contain spoilers so that it must be clicked by the viewer to be seen.
  ตัวอย่าง:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  การแสดงผล:
  Simple spoiler
  Spoiler with a title
 • [ISPOILER] - Inline text containing spoilers

  Allows you to display text inline among normal content which hides text that may contain spoilers and must be clicked by the viewer to be seen.
  ตัวอย่าง:
  You have to click the following [ISPOILER]word[/ISPOILER] to see the content.
  การแสดงผล:
  You have to click the following word to see the content.
 • [CODE], [PHP], [HTML] - Programming Code Display

  Displays text in one of several programming languages, highlighting the syntax where possible.
  ตัวอย่าง:
  [CODE]General
  code[/CODE]
  [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]
  การแสดงผล:
  Code:
  General
  code
  PHP:
  echo $hello . 'world';
 • [ICODE] - Inline programming code display

  Allows you to display code inline among normal post content. Syntax will not be highlighted.
  ตัวอย่าง:
  Inline code blocks [ICODE]are a convenient way[/ICODE] of displaying code inline.
  การแสดงผล:
  Inline code blocks are a convenient way of displaying code inline.
 • [INDENT] - Text Indent

  Indents the wrapped text. This can be nested for larger indentings.
  ตัวอย่าง:
  Regular text
  [INDENT]Indented text
  [INDENT]More indented[/INDENT]
  [/INDENT]
  การแสดงผล:
  Regular text
  Indented text
  More indented​
 • [TABLE] - Tables

  Special markup to display tables in your content.
  ตัวอย่าง:
  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  การแสดงผล:
  Header 1Header 2
  Content 1Content 2
 • [PLAIN] - Plain Text

  Disables BB code translation on the wrapped text.
  ตัวอย่าง:
  [PLAIN]This is not [B]bold[/B] text.[/PLAIN]
  การแสดงผล:
  This is not [B]bold[/B] text.
 • [ATTACH] - Attachment Insertion

  Inserts an attachment at the specified point. If the attachment is an image, a thumbnail or full size version will be inserted. This will generally be inserted by clicking the appropriate button.
  ตัวอย่าง:
  รูปขนาดย่อ: [ATTACH]123[/ATTACH]
  ขนาดเต็ม: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  การแสดงผล:
  The contents of the attachments would appear here.
 • [CLUB] - ซ่อนเนื้อหาสำหรับสมาชิกกลุ่มพิเศษ

  ข้อมูลจะแสดงต่อสมาชิกของสโมสรเท่านั้น.
  ตัวอย่าง:
  [CLUB][/CLUB] - Hidden text for club members
  การแสดงผล:
  - Hidden text for club members
 • [DAYS=option] - Hidden text by the number of days

  จำนวนวันนับจากวันที่ลงทะเบียนในฟอรัมซึ่ง ผู้ใช้ถึงจะสามารถดู
  ตัวอย่าง:
  [days=5]Hello World!![/days] - Only registered users who are registered not earlier than 5 days ago are displayed.
  การแสดงผล:
  หากต้องการดูเนื้อหา, ท่านต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก. - Only registered users who are registered not earlier than 5 days ago are displayed.
 • [GROUPS=option] - Hidden text for user groups

  แท็กซ่อนเนื้อหาจากคนที่ไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มผู้ใช้ X,Y,Z.
  ตัวอย่าง:
  [groups=2]Hello World![/groups] - Displayed only for group members with ID 2.
  การแสดงผล:
  เนื้อหาของบล็อกที่ซ่อนอยู่นี้สามารถมองเห็นโดยสมาชิกของกลุ่ม: Registered
  - Displayed only for group members with ID 2.
 • [HIDE] - ซ่อนเนื้อหาสำหรับสมาชิก.

  ข้อความที่ซ่อนอยู่: สำหรับผู้ใช้เท่านั้น.
  ตัวอย่าง:
  [HIDE]Hello World![/HIDE] - only users see the hidden text
  การแสดงผล:
  เนื้อหา จะเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น!
  - only users see the hidden text
 • [LIKES=option] - Hidden text by the number of likes

  Number of like on the forum, which the user needs to be able to view
  ตัวอย่าง:
  [likes=5]Hello World![/likes] - Displayed only registered users whose number of likes on the forum is greater than or equal to 5.
  การแสดงผล:
  หากต้องการดูเนื้อหา, ท่านต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก. - Displayed only registered users whose number of likes on the forum is greater than or equal to 5.
 • [POSTS=option] - Hidden text by the number of posts

  Number of posts on the forum, which the user needs to be able to view
  ตัวอย่าง:
  [posts=5]Привет, мир![/posts] - Displays users who have 5 or more posts on the forum.
  การแสดงผล:
  หากต้องการดูเนื้อหา, ท่านต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก. - Displays users who have 5 or more posts on the forum.
 • [REPLY] - Hidden text until the user answers the thread.

  Hidden text until the user answers the thread.
  ตัวอย่าง:
  [reply]Hello World![/reply] - Displayed to users when they reply to the thread.
  การแสดงผล:
  หากต้องการดูเนื้อหา, ท่านต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก. - Displayed to users when they reply to the thread.
 • [REPLYANDTHANKS] - Hidden text until the user responds to the topic and clicks Like on this message.

  Hidden text until the user responds to the topic and clicks Like on this message.
  ตัวอย่าง:
  [replyandthanks]Hello World![/replyandthanks] - It is displayed to users when they reply to the topic and click "I like".
  การแสดงผล:
  หากต้องการดูเนื้อหา, ท่านต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก. - It is displayed to users when they reply to the topic and click "I like".
 • [REPLYTHANKS] - Hidden text until the user responds to the topic or clicks Like on this message.

  Hidden text until the user responds to the topic or clicks Like on this message.
  ตัวอย่าง:
  [replythanks]Hello World![/replythanks] - It is displayed to users when they reply to the topic or click "I like".
  การแสดงผล:
  หากต้องการดูเนื้อหา, ท่านต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก. - It is displayed to users when they reply to the topic or click "I like".
 • [THANKS] - Hidden text until the user clicks "Like" for this message.

  This tag hides the text until the user clicks the Like button in the message.
  ตัวอย่าง:
  [thanks]Hello World![/thanks] - This tag hides the text until the user clicks the Like button in the message.
  การแสดงผล:
  หากต้องการดูเนื้อหา, ท่านต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก. - This tag hides the text until the user clicks the <b>Like button</b> in the message.
 • [USERSID=option] - Hidden text for users by id

  Hides the text from users by id, except for the parameters listed in the list of BB-code.
  ตัวอย่าง:
  [userids=1,2,3]Hello World![/userids] - Appears only for users with ids 1, 2, 3.
  การแสดงผล:
  [userids=1,2,3]Hello World![/userids] - Appears only for users with ids 1, 2, 3.


ด้านบน Bottom