กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

หางกระรอก ภูพาน

  1. natalee7545

    ขาย หางกระรอก ภูพาน กัญชาสายพันธ์หายาก พบได้เฉพาะถิ่นเทือกเขาภูพาน

    หางกระรอก ภูพาน . กัญชาสายพันธ์หายาก พบได้เฉพาะถิ่นเทือกเขาภูพาน ดังสุดขีดรู้จักไปทั่วโลก ยุค 60-70 ในนาม thaistick จากการที่ทหารเมกันเข้ามาตั้งฐานอยู่ประเทศไทย . ลักษณะช่อดอกใหญ่เป็นพวงคล้ายหางกระรอก กลิ่นอ่อนๆคล้ายมะม่วงสุก Sativa (100%) thc18-22% THC:CBD 1:1 . ผลจากการสูบทำให้เกิดการ head...DigitalOcean Referral Badge

กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see
หน้าแรก สมัครสมาชิก
ด้านบน ด้านล่าง