กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

วิธีการใช้งาน การเลือกเมนูภาษาไทย

admin

xenForo Support
Staff Member
Administrator
Moderator
Registered

ทำได้ด้วยการเลื่อนลงล่างสุดจะเจอ

2018-05-28_13-17-46.jpg

กดคลิกจะได้ดังภาพ

2018-05-28_13-19-26.jpg

จากนั้นเลือกได้เลยครับ

:5fc0f220:
 กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

DigitalOcean Referral Badge

กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see
กลับ
ด้านบน