ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ อันดับ 1สินค้าที่น่าสนใจจากร้านค้าและผู้สนับสนุน Classifieds Cm-club.com

กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the advertising block program. Because we can live with the ads you see

จำหน่ายโปรแกรมบัญชี Formula , DAccount , FormulaWinning อบรมวิธีใช้และอื่นๆ

chonec

Member
เอกชนม์ ซอฟท์แวร์ แอนด์ เซอร์วิส
เราเป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีในเครือ Crystal Software Group ในเชียงใหม่และภาคเหนือของบริษัท คริสตอลซอฟท์ มหาชน จำกัด (http://www.crystalsoftwaregroup.com) และ บริษัท ไทรแองเกิ้ลซอฟท์ จำกัด (http://www.trianglesoft.co.th)
จำหน่าย, ติดตั้ง, อบรมวิธีใช้และแก้ปัญหาการใช้งานให้กับผู้สนใจและผู้ใช้โปรแกรมทุกโปรแกรมในเครือ Crystal Software Group
บริการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่เรามีบริการวางระบบบัญชีให้ทำงานสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทและโปรแกรมในเครือ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำงาน
ตัวอย่างโปรแกรมในเครือ Crystal Software Group

Formula Super GL ระบบบัญชีที่ทำงานแบบ Back Office เป็นการทำงาน ผ่านใบสำคัญ ลงบัญชี เพียงบันทึก Voucher และ Source Document ก็สามารถพิมพ์ รายงานเอกสาร ทางด้านบัญชี และภาษีอากรได้ครบและถูกต้อง ผู้ใช้ สามารถออกแบบรายงาน งบการเงินได้ง่าย ๆ และทำการ Export เป็นรูป แบบของ Excel ฯลฯ เชื่อมโยงกับ Front Office เพื่อความสะดวก ในเรื่องของเอกสาร ลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล

DAccount โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป DAccount ประกอบด้วย ระบบย่อย 8 ระบบ ได้แก่ ระบบ ขายและวิเคราะห์การขาย(Sales Order), ระบบซื้อและวิเคราะห์การซื้อ(Purchase Order), ระบบลูกหนี้(Account Reciveable), ระบบเจ้าหนี้(Account Payable), ระบบสินค้าคงคลัง(Inventory Control), ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร(Cheque), ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา(Fixed Assets) และ ระบบบัญชีแยกประเภท(Super General Ledger)

FormulaWinning ประกอบด้วย ระบบย่อย 8 ระบบ ได้แก่ ระบบ ขายและวิเคราะห์การขาย(Sales Order), ระบบซื้อและวิเคราะห์การซื้อ(Purchase Order), ระบบลูกหนี้(Account Reciveable), ระบบเจ้าหนี้(Account Payable), ระบบสินค้าคงคลัง(Inventory Control), ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร(Cheque), ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา(Fixed Assets) และ ระบบบัญชีแยกประเภท(Super General Ledger)

การทำงานมีทั้งทำงานบนระบบ Database MSDE ไปจนถึง SQL และฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น MySQL , INFORMIX ซึ่งมีความปลอดภัย ความเสถียรมากกว่า


ต้องการใบเสนอราคา,ตัวอย่างโปรแกรมเพื่อลองใช้งานและคุณสมบัติของโปรแกรมกรุณาส่งชื่อที่อยู่มาทาง E-Mail หรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 089-4311407 (ชนม์) 086-1822298 (บัญชา) หรือเมล์มาที่ chonec@hotmail.com , bbb_bun@hotmail.com
 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ:

chonec

Member
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-4311407 (ชนม์) 086-1822298 (บัญชา) ครับ
 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ:

chonec

Member
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-4311407 (ชนม์) 086-1822298 (บัญชา) ครับ
 

chonec

Member
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-4311407 (ชนม์) 086-1822298 (บัญชา) ครับ
 

chonec

Member
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-4311407 (ชนม์) 086-1822298 (บัญชา) ครับ
 

chonec

Member
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-4311407 (ชนม์) 086-1822298 (บัญชา) ครับ
 

chonec

Member
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-4311407 (ชนม์) 086-1822298 (บัญชา) ครับ
 

chonec

Member
รับอบรม บริการวางระบบบัญชีในเครือ Crystal Software Group สำหรับผู้ที่ใช้งานเดิม
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-4311407 (ชนม์) 086-1822298 (บัญชา) ครับ
 

chonec

Member
รับอบรม บริการวางระบบบัญชีในเครือ Crystal Software Group สำหรับผู้ที่ใช้งานเดิม
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-4311407 (ชนม์) 086-1822298 (บัญชา) ครับ
 

chonec

Member
รับอบรม บริการวางระบบบัญชีในเครือ Crystal Software Group สำหรับผู้ที่ใช้งานเดิม
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-4311407 (ชนม์) 086-1822298 (บัญชา) ครับ
 

chonec

Member
รับอบรม บริการวางระบบบัญชีในเครือ Crystal Software Group สำหรับผู้ที่ใช้งานเดิม
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-4311407 (ชนม์) 086-1822298 (บัญชา) ครับ
 

chonec

Member
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-4311407 (ชนม์) 086-1822298 (บัญชา) ครับ
 

chonec

Member
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-4311407 (ชนม์) 086-1822298 (บัญชา) ครับ
 

chonec

Member
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-4311407 (ชนม์) 086-1822298 (บัญชา) ครับ
 free counters


กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the advertising block program. Because we can live with the ads you see
Top