Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questionsสินค้าที่น่าสนใจจากร้านค้าและผู้สนับสนุน Classifieds Cm-club.com

[อื่นๆ] รับ สมัคร งาน ตำแหน่ง แม่ครัว,พนักงานล้างจาน ร้าน อาหารตามสั่ง ป้าแมว

LEO059

Active Member
สมัครเมื่อ
23 สิงหาคม 2011
ข้อความโพสต์
10
คะแนนการตอบรับ
0
แต้มสะสม
36
ร้าน อาหารตามสั่ง ป้าแมว
รับสมัคร แม่ครัว,พนักงานล้างจาน ร้าน
เริ่มต้น วันละ 300 บาท ต่อวัน รายวัน สามารถปรับขึ้นได้ แล้ว แต่ ความสามารถ ในเนื้องาน และตำแหน่งงานที่สมัคร

สนใจ ติดต่อ 080-6762894 ป้าแมว

ที่อยู่ 100/39 ม.5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ร้าน อาหารตามสั่ง ป้าแมว ก่อนถึง สี่แยก รวมโชค ติดกับ หอพัก Micasa
ผู้ที่สนใจ สามารถ โทร มาสอบถาม รายละเอียด เพิ่มเติม ได้

0a00c2bbc0432fbab7e0d8c6fbaf5b10.png
 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ:

LEO059

Active Member
สมัครเมื่อ
23 สิงหาคม 2011
ข้อความโพสต์
10
คะแนนการตอบรับ
0
แต้มสะสม
36
ร้าน อาหารตามสั่ง ป้าแมว
รับสมัคร แม่ครัว,พนักงานล้างจาน ร้าน
เริ่มต้น วันละ 300 บาท เงินราย วัน สามารถปรับขึ้นได้ แล้ว แต่ ความสามารถ ในเนื้องาน

สนใจ ติดต่อ 080-6762894 ป้าแมว

ที่อยู่ 100/39 ม.5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ร้าน อาหารตามสั่ง ป้าแมว ก่อนถึง สี่แยก รวมโชค ติดกับ หอพัก Micasa
ผู้ที่สนใจ สามารถ โทร มาสอบถาม รายละเอียด เพิ่มเติม ได้
 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ:

LEO059

Active Member
สมัครเมื่อ
23 สิงหาคม 2011
ข้อความโพสต์
10
คะแนนการตอบรับ
0
แต้มสะสม
36
ร้าน อาหารตามสั่ง ป้าแมว
รับสมัคร แม่ครัว,พนักงานล้างจาน ร้าน
เริ่มต้น วันละ 300 บาท เงินราย วัน สามารถปรับขึ้นได้ แล้ว แต่ ความสามารถ ในเนื้องาน

สนใจ ติดต่อ 080-6762894 ป้าแมว

ที่อยู่ 100/39 ม.5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ร้าน อาหารตามสั่ง ป้าแมว ก่อนถึง สี่แยก รวมโชค ติดกับ หอพัก Micasa
ผู้ที่สนใจ สามารถ โทร มาสอบถาม รายละเอียด เพิ่มเติม ได้
 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ:

LEO059

Active Member
สมัครเมื่อ
23 สิงหาคม 2011
ข้อความโพสต์
10
คะแนนการตอบรับ
0
แต้มสะสม
36
ร้าน อาหารตามสั่ง ป้าแมว
รับสมัคร แม่ครัว,พนักงานล้างจาน ร้าน
เริ่มต้น วันละ 300 บาท เงินราย วัน สามารถปรับขึ้นได้ แล้ว แต่ ความสามารถ ในเนื้องาน

สนใจ ติดต่อ 080-6762894 ป้าแมว

ที่อยู่ 100/39 ม.5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ร้าน อาหารตามสั่ง ป้าแมว ก่อนถึง สี่แยก รวมโชค ติดกับ หอพัก Micasa
ผู้ที่สนใจ สามารถ โทร มาสอบถาม รายละเอียด เพิ่มเติม ได้
 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ:

LEO059

Active Member
สมัครเมื่อ
23 สิงหาคม 2011
ข้อความโพสต์
10
คะแนนการตอบรับ
0
แต้มสะสม
36
ร้าน อาหารตามสั่ง ป้าแมว
รับสมัคร แม่ครัว,พนักงานล้างจาน ร้าน
เริ่มต้น วันละ 300 บาท เงินราย วัน สามารถปรับขึ้นได้ แล้ว แต่ ความสามารถ ในเนื้องาน

สนใจ ติดต่อ 080-6762894 ป้าแมว

ที่อยู่ 100/39 ม.5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ร้าน อาหารตามสั่ง ป้าแมว ก่อนถึง สี่แยก รวมโชค ติดกับ หอพัก Micasa
ผู้ที่สนใจ สามารถ โทร มาสอบถาม รายละเอียด เพิ่มเติม ได้
 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ:

LEO059

Active Member
สมัครเมื่อ
23 สิงหาคม 2011
ข้อความโพสต์
10
คะแนนการตอบรับ
0
แต้มสะสม
36
ร้าน อาหารตามสั่ง ป้าแมว
รับสมัคร แม่ครัว,พนักงานล้างจาน ร้าน
เริ่มต้น วันละ 300 บาท ต่อ วัน สามารถปรับขึ้นได้ แล้ว แต่ ความสามารถ ในเนื้องาน

สนใจ ติดต่อ 080-6762894 ป้าแมว

ที่อยู่ 100/39 ม.5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ร้าน อาหารตามสั่ง ป้าแมว ก่อนถึง สี่แยก รวมโชค ติดกับ หอพัก Micasa
ผู้ที่สนใจ สามารถ โทร มาสอบถาม รายละเอียด เพิ่มเติม ได้
 

LEO059

Active Member
สมัครเมื่อ
23 สิงหาคม 2011
ข้อความโพสต์
10
คะแนนการตอบรับ
0
แต้มสะสม
36
ร้าน อาหารตามสั่ง ป้าแมว
รับสมัคร แม่ครัว,พนักงานล้างจาน ร้าน
เริ่มต้น วันละ 300 บาท ต่อ วัน สามารถปรับขึ้นได้ แล้ว แต่ ความสามารถ ในเนื้องาน

สนใจ ติดต่อ 080-6762894 ป้าแมว

ที่อยู่ 100/39 ม.5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ร้าน อาหารตามสั่ง ป้าแมว ก่อนถึง สี่แยก รวมโชค ติดกับ หอพัก Micasa
ผู้ที่สนใจ สามารถ โทร มาสอบถาม รายละเอียด เพิ่มเติม ได้
 Top Bottom