กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

บริการ ราคาประกันชั้น 3 รถกระบะ คุ้มครองอะไรบ้าง

apirak7

New Member
Registered

รายละเอียดแบบประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

จุดเด่นแผนประกัน

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และการบาดเจ็บต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

เพิ่มเติมจากการประกันภัย พรบ. ยกเว้น ความเสียหายตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัยประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

- ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย

- การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ไม่จำกัดอายุรถยนต์

- บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ฟรี 24 ชั่วโมง

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

คุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในรถที่เอาประกันภัย สำหรับ

- อุบัติเหตุส่วนบุคคล

- ค่ารักษาพยาบาล

- การประกันตัวผู้ขับขี่

ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

- ความรับผิดต่อชีวิต

- ความรับผิดต่อทรัพย์สิน

ดูเงื่อนไขการรับประกัน ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
คลิก ต่อประกัน

rd6Hsl.png
 

DigitalOcean Referral Badge

กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see
กลับ
ด้านบน