มีอะไรใหม่ ?

กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

ข่าว อับเดทระบบใหม่เพิ่มเติม

admin

xenForo Support
Staff Member
Administrator
Moderator
Registered
สมัครเมื่อ
12 กันยายน 2013
แต้มสะสม
18

 1. upgrade to xenforo 2.2.11 Released (Security Fix)
 2. install new addon
 3. update same addon
 4. update same style
 5. fix bug facebook vdo
 กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see


admin

xenForo Support
Staff Member
Administrator
Moderator
Registered
สมัครเมื่อ
12 กันยายน 2013
แต้มสะสม
18

admin

xenForo Support
Staff Member
Administrator
Moderator
Registered
สมัครเมื่อ
12 กันยายน 2013
แต้มสะสม
18

update addon tapatalk to 1.4.0

- Updated code to support php 8.1
- Fixed push notification issues
 


admin

xenForo Support
Staff Member
Administrator
Moderator
Registered
สมัครเมื่อ
12 กันยายน 2013
แต้มสะสม
18

 1. upgrade to xenforo 2.2.12
 2. update same addon
 3. update same style
 4. fix bug facebook vdo
 5. fix litle error
 


admin

xenForo Support
Staff Member
Administrator
Moderator
Registered
สมัครเมื่อ
12 กันยายน 2013
แต้มสะสม
18

 1. อับเดทภาษาไทยเพิ่มเติม
 2. อับเดท style
 3. อับเดท addon
 4. ติดตั้ง addon state
 


admin

xenForo Support
Staff Member
Administrator
Moderator
Registered
สมัครเมื่อ
12 กันยายน 2013
แต้มสะสม
18

install new addon
update addon
Added support for "vt.tiktok.com" links.
 


admin

xenForo Support
Staff Member
Administrator
Moderator
Registered
สมัครเมื่อ
12 กันยายน 2013
แต้มสะสม
18

 1. update php to php 8
 2. update addon tapatalk to 1.4.5
 3. modify style
 4. update same addon
 


admin

xenForo Support
Staff Member
Administrator
Moderator
Registered
สมัครเมื่อ
12 กันยายน 2013
แต้มสะสม
18

 1. fix same bug
 2. update addon tapatalk to 1.4.6
 3. modify style
 4. update same addon
 
DigitalOcean Referral Badge

กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see
ด้านบน