ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ อันดับ 1สินค้าที่น่าสนใจจากร้านค้าและผู้สนับสนุน Classifieds Cm-club.com

กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the advertising block program. Because we can live with the ads you see

โปรแกรมสต๊อกสินค้า และ โปรแกรมขายหน้าร้าน

nanosoft

New Member

โปรแกรมสต๊อกสินค้า และ โปรแกรมขายหน้าร้าน Nanosoft Smart INV.NET รวมทั้งมีความสามารถในการ ออกบิลขาย และ ขายหน้าร้าน (Point of sale) ที่ออกแบบมาสำหรับบริหาร ธุรกิจทั่วไป

คุณสมบัติของโปรแกรม
- ระบบการขาย แบบการเปิดบิลปกติ
- ระบบ การขายหน้าร้าน (POS) รองรับระบบ Tourch screen
- ระบบ การจัดซื้อ (P/O)
- ระบบ สินค้าคงคลัง (Inventory)
- ระบบ ลูกหนี้ (A/R)
- ระบบ เจ้าหนี้ (A/P)
- ระบบ การเงิน และ ระบบ การออกเอกสาร ต่างๆ อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.nanosoft.co.th/smartinv.php

ติดต่อสอบถาม
Tel: 053-444-111
Email: info@nanosoft.co.th
 free counters


กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the advertising block program. Because we can live with the ads you see
Top