กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

อื่นๆ อิทธิพลของสหรัฐ

Covid19com

New member
Registered
สมัครเมื่อ
15 พฤศจิกา 2020
โพสต์
20
คะแนนการตอบรับ
0
แต้มสะสม
0
อายุ
30
ที่อยู่
Thailand

หลังจากได้รับเอกราชคิวบาตกอยู่ในภายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากในช่วงบางเช่นคิวบาถูกยึดครองและเข้ามาบริหารโดยตรงทั้งนี้เพราะถ้ามีผลประโยชน์ที่ในอุตสาหกรรมน้ำตาลของคิวบาอิทธิพลของสหรัฐสิ้นสุดลงเมื่อเข้ายึดอำนาจจากประธานาธิบดีและบริหารประเทศด้วยระบบสังคมนิยมเมื่อศึกษารัดตัดความสัมพันธ์และปิดกั้นทางการค้าฉะเชิงเทรากี่บาทให้กับรัฐบาลของกัสโตจนเกิดวิกฤตการณ์แต่ไม่สำเร็จราชการของรัฐจึงหันไปสร้างความสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียตและจีนแทนปัจจุบันคิดว่าเป็น 1 ใน 5 ของประเทศคอมมิวนิสต์ในโลก The เป็นประเทศเดียวในทวีปอเมริกาที่ปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์ประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารโดยคนปัจจุบันคือนายเราประชาชนแห่งชาติซึ่งเป็นมีมติเป็นเอกฉันท์ในการลงคะแนนเมื่อวันพฤหัสบดีให้รองประธานาธิบดีและตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศ
load-sboslot.jpg
 

DigitalOcean Referral Badge

กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see
หน้าแรก สมัครสมาชิก
ด้านบน