กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

Dałem ci jakieś

Covid19com

New Member
Registered

Dałem ci jakieś dwadzieścia jeden razy
Czułem, jak te usta mówią mi dwadzieścia jeden kłamstw
Będziesz moją śmiercią
Mądra rada
Miłość, miłość, którą mógłbyś skłonić Jezusa do płaczu
Kiedy słyszę, jak mówisz: „Kochanie, twój pocałunek jest jak antidotum”
Walczę jakbym był Ali
Ale masz mnie na linach
เสือมังกร
 กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

DigitalOcean Referral Badge

กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see
กลับ
ด้านบน