อื่นๆ Wiang Kaen District


กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

Covid19com

New Member
Registered
สมัครเมื่อ
15 พฤศจิกายน 2020
โพสต์
20
  • กระทู้ เจ้าของ
  • #1

The Mekong River originates from the Himalayas, formed by melting snow and ice in the Tibetan Plateau in northern Tibet through China, Burma, Laos, choosing from the territory of Thailand, the 3 Golden Triangle region, Chiang Saen, Chiang Rai and flows. to the east through Chiang Khong District before flowing into Laos at Kaeng Pha Dai, Wiang Kaen District, Chiang Rai Province and counts as the last point of the Mekong River that passes through the Northern Territory, Khlong Chiang Rai Province, a distance of about how many kilometers Thai time at home if there is Chiang Khan District, Loei Province, Nong Khai Province, between Thailand, Laos, northeastern Thailand, a total length that passes through the border between Thailand for about 80 kilometers, enters Cambodia at the villages of central and northern Cambodia, and then flows through the provinces, provinces and many countries. Vietnam, where the village of Win Huy flows into the South China Sea, has a total length of 400 800 kilometers, is 2130 kilometers long in China, the river flows are known in Thai as a people living on the Mekong River long, dense in soil. Xishuangbanna, the Chinese river, commonly referred to as the Lung Chiang River, flows through the Tha Chin River, the Ping River and its major rivers. Mekong Song Fang Sandwich that will be a flow of meat recipes all year round, water level in season.
https://bit.ly/3CGQY2y
 

DigitalOcean Referral Badge

กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see
กลับ
ด้านบน